Mis on Plug Valve'i kasutusalad?

2023-06-13

Pistikuventiilid on mitmekülgsed ventiilid, mida kasutatakse erinevates tööstusharudes ja rakendustes. Need pakuvad mitmeid eeliseid ja sobivad nii sisse-/väljalülitamiseks kui ka drosseloperatsioonideks. Siin on mõned pistikventiilide levinumad kasutusviisid:

Voolu reguleerimine: korkventiile kasutatakse sageli voolu reguleerimise rakendustes, kus on vaja vedeliku voolu täpset reguleerimist. Neid saab reguleerida voolu piiramiseks või lubamiseks, keerates klapi korpuses olevat korki.

Sisse- ja väljalülitustoimingud: Pistikuventiilid on suurepärased tiheda sulgemisvõime pakkumisega. Neid kasutatakse tavaliselt rakendustes, kus on vaja positiivset tihendit ja voolutee täielikku sulgemist, näiteks isolatsiooni- või hädaseiskamisrakendustes.

Kõrgsurve- ja kõrgetemperatuurilised rakendused: tänu nende tugevale konstruktsioonile ja võimele taluda keerulisi tingimusi kasutatakse pistikuklappe sageli kõrgsurve- ja kõrgetemperatuurilistes keskkondades. Neid leidub tavaliselt nafta- ja gaasitööstuses, naftakeemiatööstuses ja elektritootmises.

Läga ja abrasiivsete vedelike käsitsemine: korkventiilid saavad tõhusalt käsitseda tahkeid osakesi, suspensioone või abrasiivseid materjale sisaldavaid vedelikke. Korkventiili konstruktsioon võimaldab suhteliselt takistusteta voolu, vähendades ummistuste või ummistumise ohtu.

Keemia- ja protsessitööstus: Pistikuklappe kasutatakse laialdaselt keemia- ja protsessitööstuses mitmesugusteks rakendusteks, sealhulgas söövitavate vedelike, hapete, leeliste ja lenduvate kemikaalide voolu reguleerimiseks. Sobivatest materjalidest valmistamisel on neil suurepärane keemiline vastupidavus.

Reovesi ja veepuhastus: Pistikuventiilid leiavad rakendust reoveepuhastites ja veejaotussüsteemides. Nad saavad hakkama reovee, muda ja muude reoveevoogudega, muutes need sobivaks nii tööstuslikeks kui ka olmerakendusteks.

Rafineerimine ja torujuhtmeoperatsioonid: korkventiile kasutatakse rafineerimistööstuses, sealhulgas nafta rafineerimistehastes ja torujuhtmetes. Nad saavad hakkama mitmesuguste vedelikega, sealhulgas toornafta, naftatoodete ja maagaasiga.

Kaevandamine ja mineraalide töötlemine: Kaevandamisel ja mineraalide töötlemisel kasutatakse korkventiile erinevate ainete, sealhulgas maakide, suspensioonide ja aheraine voolu reguleerimiseks. Nad saavad hakkama abrasiivsete materjalidega, mida tavaliselt leidub kaevandustöödel.

Tulekaitsesüsteemid: Pistikuventiile kasutatakse tulekaitsesüsteemides, näiteks sprinklersüsteemides või tuletõrjehüdrantides. Need pakuvad usaldusväärset sisse/välja juhtimist ja aitavad vajaduse korral isoleerida tulekaitsevõrgu osad.

Põllumajandus ja niisutus: Pistikuventiile kasutatakse niisutussüsteemide põllumajanduslikes rakendustes. Nad saavad hakkama veega ja vedelikega, mis sisaldavad põllumajanduskeskkonnas tavaliselt leiduvaid setteid või tahkeid osakesi.

Oluline on märkida, et pistikventiilid on erineva konfiguratsiooniga, sealhulgas määritud korkventiilid, varrukatega korkventiilid ja määrimata korkventiilid, millest igaüks on mõeldud konkreetsete rakenduste ja töötingimuste jaoks. Pistikuventiili valik sõltub rakenduse spetsiifilistest nõuetest, nagu rõhk, temperatuur, vedeliku omadused ja tööstusstandardid.